Bảng giá sỉ Thép Tròn Kẽm

Bảng giá sỉ Tôn Kẽm (9 sóng vuông - 13 sóng la fông

Bảng giá sỉ Tôn Kẽm (9 sóng vuông - 13 sóng la fông

bảng giá thép tròn kẽm - Tôn Thép Nguyễn Thi

Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (Không cắt, không sơn, không sét)

Bảng giá áp dụng kể từ ngày 06/01/2019 đến khi có bảng giá mới.

BẢNG GIÁ CÁT ĐÁ XÂY DỰNG